ประวัติวัดพระธรรมกาย ตอน สร้างคนให้เป็นคนดี สำหรับชาวต่างชาติ

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในกิจกรรมที่ได้ทำเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี 

สร้างคนให้เป็นคนดี : สำหรับชาวต่างชาติ
โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ 
บวชธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ
บวชพระธรรมทายาทนานาชาติ
     เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 7 โดยรุ่นนี้ มีชาวต่างชาติ 83 คน จาก 16 ประเทศ รวมทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้ารับการอบรม ภาษาที่ใช้ในการอบรมมี 2 ภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ บรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกาย
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
หรือ World Peace Ethics Contest (World-PEC)
World Peace Ethics
การสอบ World-PEC ณ วัดพระธรรมกาย
     การสอบ World-PEC จัดขึ้นพร้อมกันในประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสศึกษาธรรมะ จะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น ช่วยลดปัญหาสังคมซึ่งจะช่วยนำพาโลกของเราให้สงบร่มเย็น เป็นทางมาแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ครั้งนี้ มีผู้เข้าสอบ 72 เชื้อชาติจากทั่วโลก ออกข้อสอบ 13 ภาษา พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภทจัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา (โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับชาวไทยในประเทศไทยด้วย)
โครงการจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ประเทศมองโกเลีย 
วัดพระธรรมกายจัดงาน<a href=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Vesak_Day_Lord_Buddha_Day.html title='วิสาขบูชา' target=_blank><font color=#333333>วิสาขบูชา</font></a>ที่ประเทศมองโกเลีย
งานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย
     วัดพระธรรมกายได้จัดงานจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชาขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในมองโกเลีย ซึ่งหนังสือพิมพ์ในมองโกเลียแทบทุกฉบับได้พาดหัวข่าวพิธีจุดโคมวิสาขประทีปครั้งนี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาในมองโกเลียที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ต่อมาในวันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2552 ได้จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีปขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์ 
วัดพระธรรมกายจัดงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศสิงคโปร์
จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์
     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวสิงคโปร์ โดยมีการนำเสนอภาพจำลองเหตุการณ์วันวิสาขบูชา ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และจัดนิทรรศการพุทธประวัติ รวมทั้งสอนวิธีนั่งสมาธิ จุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
     จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีจุดประทีปและโคมลอย และพิธีเวียนประทักษิณรอบเจดีย์บรมพุทโธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เล่าเรื่องเจดีย์

ผลงานของวัดพระธรรมกาย ตอน รางวัลที่ได้รับ